Kimler Türkiye’ye araç götürebilir?

Bildiğiniz gibi Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız her yıl araçlarıyla Türkiye’ye izine gittiklerinde eskiden en fazla 180 gün, emekliler ise 360 gün kalabiliyordu.

Ancak; 13 Ekim 2015 tarih ve 29501 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/8113 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile artık T.C. Vatandaşları ile Mavi Kartlılar ve emekliler de Türkiye’de 2 yıl (730 gün) kalabilmektedir.
Bu konudaki değişiklikler ve yeni uygulamalar hakkında tüm soru ve cevapları aşağıda bulacaksınız;

Soru:
1• Kimler yurt dışında kayıtlı bir arabayı Türkiye’ye götürebilir.?
Cevap:
Yurt dışında ikamet eden ve yerleşik olarak yaşayan T.C. vatandaşları ve yabancı uyruklu kişiler (mavi kartlılar dahil) yurtdışında yerleşik gerçek veya tüzel kişi / şirket adına kayıtlı veya ait olan yabancı plakalı arabaları Türkiye’ye götürebilirler. Yani yurt dışında kayıtlı yabancı plakalı bir arabayı Türkiye’ye götürebilmek için yurt dışında ikamet etmek gerekmektedir.

Soru:
2) Yurt dışından Türkiye’ye götürülen arabalar Türkiye’de ne kadar kalabilir.?
Cevap
Turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye’ye götürülen arabalara (yeni yasaya göre) en fazla 24 ay (730 gün) süre verilir Bu süre, tek seferde kullanılabileceği gibi, parça parça da kullanılabilir. Yani bu arabaları Türkiye’de bırakıp, 2 yıl içerisinde istediğiniz kadar uçak veya başka bir vasıtayla yurt dışına çıkıp, Türkiye’ye geri dönebilirsiniz.
Ancak bu sürenin tamamının kullanılmasından sonra, Türkiye’ye yeniden araba getirilebilmesi için -hem kişinin,- hem de arabanın, -çıkış tarihinden itibaren en az 185 gün süreyle fiilen yurtdışında bulunması gerekir; (Dikkat: Eski yasaya göre 6 ay süreyle Türkiye’ye giriş yapmış ve halen Türkiye’de bulunan arabaların 6 aylık süresinin 24 aya uzatılması için süresi dolmadan ve arabanın yurt dışına çıkarılmadan gümrük idaresine başvurulması gerekmektedir).

Soru:
3) 13.10.2015 tarihinden önce Türkiye’ye gittim ve eski yasaya göre bana 6 ay süre verdiler. 6 ayı doldurduktan sonra yurt dışına çıktım ama 185 gün yurt dışında kalmadım. Şimdi Türkiye’ye tekrar gitsem geri kalan süreyi 730 güne tamamlayabilir miyim?
Cevap:
HAYIR. 13.10.2015 tarihinden önce arabası ile Türkiye’ye gitmiş ve eski yasaya göre Türkiye’de kalması için 6 ay süre verilmiş olanlar bu süreyi doldurduktan sonra şayet yurt dışına çıkmış ise (Hem şahıs-hem de araba) en az 185 gün yurt dışında kalmadan bir daha arabayla Türkiye’ye gidemezler. Yani 185 gün kalmadan yeni yasadan yararlanmak ve 730 güne tamamlamak üzere Türkiye’ye araba ile giriş yapamazlar. Son günlerde bu kurala uymayıp gidenler gümrüklerde kalmıştır.

Soru:
4) Türkiye’ye gittim ve eski yasaya göre bana 6 ay süre verdiler. Süre –dolmadan- yurt dışına çıktım. Şimdi gittiğim takdirde bana ne kadar süre verirler ?
13.10.2015 tarihinden önce arabası ile Türkiye’ye gitmiş, eski yasaya göre Türkiye’de kalması için 6 ay süre verilmiş ve bu süre bitmeden yurt dışına çıkmış olan kimselere geri döndüklerinde kalan süresi kadar süre verilir.

Soru
5) Türkiye’ye 2 yıllığına (730 gün) götürülen arabaların TÜV’ü Türkiye’de iken biterse ne olacak?
Cevap:
İki yıllığına (730 gün) Türkiye’ye götürülen arabanın TÜV’ü bitmeden bir ay öncesinden kayıtlı olduğu ülkeye götürülerek TÜV’ünün alınması gerekmektedir. TÜV’ü biten arabanın Türkiye’de kullanılması veya Türkiye’de TÜV alınması yasaktır. Araç sahibi aracı yurt dışına çıkartamayacak bir durumda ise, yurt dışında ikamet eden bir kişiye vekâletname vererek aracın yurt dışına çıkartılmasını ve aracın kayıtlı olduğu ülkede vekâletname ile TÜV almasını sağlayabilir.

Soru
6) T.C. vatandaşı ve Mavi kartlıların dışındaki yabancılara ne kadar süre verilir.?
Cevap:
Yabancılara (mavi kartlılar hariç) ait taşıtlara verilecek süre bu kişilerin Türkiye de kalabilecekleri süre kadardır. (Örneğin; Yabancı vatandaşlara verilecek süre Türkiye’de kalacakları süreyi geçemeyeceğinden taşıtına da en fazla vize süresi (3 ay) kadar süre verilir.).

Soru:
7) Türkiye’de ikamet edenler yurt dışında kayıtlı bir arabayı turistik amaçlarla getirebilir mi?
Cevap:
Türkiye’de ikamet eden ve Türkiye’de yerleşik olarak yaşayan bir kişinin yurtdışından geçici olarak vekaletle dahi araç getirmesi mümkün değildir.

Soru:
8) Yurt dışından turistik kolaylıklar kapsamında getirilen bir aracı Türkiye’deki akrabalarım kullanabilir mi?
Cevap
Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıtların Türkiye’de yerleşik kişilerce kullanılması mümkün değildir. Bu durumun tespiti halinde araç sahibi ile hak sahibi olmayan kişiler hakkında ayrı ayrı 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi uyarınca cezai işlem uygulanır ve ayrıca taşıt yurtdışı edilir.

Soru:
9) T.C. vatandaşının yabancı uyruklu eşi yurt dışında kayıtlı bir arabayı Türkiye’ye getirebilir mi?
Cevap:
Bir Türk vatandaşı ile evli yabancı ülke vatandaşı olan eşin de yurtdışından taşıt getirebilmesi için, yurtdışında 185 gün bulunması gerekmektedir. Bu durumda kişinin yurtdışında yerleşik olup olmadığı göz önünde bulundurulur. Turistik kolaylıklar kapsamında taşıt getirilebilmesi için hangi ülke vatandaşı olduğu önemli değildir. Yurtdışında yerleşik olmak ve Türkiye’ye gelmeden önce 185 gün yurt dışında bulunmak yeterlidir.

Soru:
10) Yurt dışında kayıtlı bir arabayı araç sahibinden başka birisi tarafından Türkiye’ye götürebilmesi için neler gereklidir.?
Cevap:
Taşıtın mülkiyeti yurtdışında yerleşik başka bir şahıs ya da şirket adına kayıtlı ise giriş esnasında gümrük idaresine geçerli bir vekâletname ibraz edilmesi gerekmektedir.

Soru:
11) Taşıtı Türkiye’ye götürecek olan şahsında mutlaka yurt dışında mı ikamet etmesi lazım?
Cevap:
EVET. Taşıtın mülkiyet sahibinin gerçek kişi (Şahıs) olması ve sahibi dışında başka bir şahıs tarafından getirilmesi halinde taşıtın maliki ile vekâleten getirecek olan kişinin de yurt dışında yerleşik olmaları gerekmektedir. Diğer bir deyişle, taşıtın adına tescilli olduğu kişi ile vekâleten getirecek kişinin Türkiye’ye giriş yapmak istediği tarihten geriye doğru 365 (üç yüz altmış beş) gün içerisinde en az 185 (yüz seksen beş) gün yurt dışında bulunmuş olması gerekmektedir.

Soru:
12) Yurt dışında iş yerime kayıtlı arabamı Türkiye’deki şubemizde kullanmam mümkün müdür?
Cevap:
Yurt dışında bir iş yerine kayıtlı arabayı turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye’ye götürülen taşıtların Türkiye’deki merkez/şube/acente faaliyetlerinde kullanılması mümkün değildir.

Soru
13) Bu kapsamda bir kişi kaç arabayı Türkiye’ye götürebilir.?.
Cevap
Kişisel kullanıma mahsus sadece 1 (bir) adet yabancı plakalı araç Türkiye’ye getirilebilir. Türk ve yabancı pasaportlarla yapılan giriş -çıkışlar bir bütün olarak değerlendirilir. Taşıt ile birlikte römork ya da motorsuz karavan da getirilebilir.

Soru
14) Arabamı Türkiye’de 730 gün kullandım, süresi dolduğunda yurt dışına bir giriş-çıkış yapsam tekrar 730 gün kalabilir miyim?
Cevap
Türkiye’de 730 gün kalan ve süresi bitmiş bir taşıtın Türkiye’de kullanılması için taşıtın herhangi bir sınır kapısından giriş-çıkış yapması yeterli değildir. Bu yanlış bir bilgidir. Süresi bitmiş bir taşıtın çıkış tarihinden itibaren en az 185 gün yurtdışında bulunması gerekir ve 185 gün kalması halinde Türkiye’ye yeniden girişine izin verilir.

Soru
15) Türkiye’de 730 gün kaldım, arabamı yurt dışında başkasına satsam, satın alan kişi arabamı Türkiye’ye götürebilir mi?
Cevap
Türkiye’de 730 gün kalan ve yurt dışında başkasına satılan/devredilen aracı satın alan kişinin aynı araç ile Türkiye’ye gidebilmesi için yurtdışında kaldığı sürelere bakılarak işlem yapılır. Satın alan kişi eğer yurtdışında yerleşikse ve en az 185 gün yurt dışında kalmış ise o taşıtı getirmesine izin verilir.

Soru
16) Türkiye’de 730 gün kaldım ve arabamı yurt dışına getirdim. Kendim uçakla/otobüsle/trenle/gemiyle Türkiye’ye gidebilir miyim?
Cevap
Türkiye’de 730 gün kaldıktan sonra yurt dışına çıkan taşıt sahibinin taşıtsız olarak Türkiye’de bulunma süreleri hakkında gümrük mevzuatı açısından bir kısıtlama bulunmamaktadır. Taşıtsız olarak dilediği kadar Türkiye’ye giriş-çıkış yapabilir.

Soru
17) Türkiye’ye götürülen arabalarda yaş sınırı var mı?
Cevap
Gümrük mevzuatı açısından turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye’ye götüreceğiniz taşıtın yaşı ile ilgili sınırlama bulunmamaktadır. İstediğiniz modelde bir arabayı Türkiye’ye götürebilirsiniz. Direksiyonunun da sağda veya solda olması önemli değildir.

Soru
18) Yurt dışındaki bir şirketten kiraladığım arabayı Türkiye’ye götürebilir miyim?
Cevap
Yurt dışında yerleşik kişilerin kiralayarak da bir şirkete ait taşıtı Türkiye’ye getirmesine izin verilir. Taşıta verilecek süre kiralama sözleşmesinde belirtilen süreden uzun olamaz.

Soru
19) Türkiye’ye götürdüğüm arabamı evimin garajına veya gümrük deposuna bırakarak yurt dışına çıkabilir miyim?

Cevap
Türkiye’ye turistik kolaylıklar kapsamında taşıt getirerek taşıtsız olarak yurtdışına çıkış yapılmak istenilmesi halinde ikamet ettiğiniz yerdeki veya en yakın gümrük idaresine başvurarak Geçici İthal Edilen Taşıtlara İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1) kapsamında, aracı başkasının kullanmayacağına dair bir TAAHHÜTNAME vermek suretiyle taşıtsız olarak yurtdışına çıkış izninin alınması gerekmektedir. Veya gümrük idaresine taşıt teslim edilerek yurtdışına taşıtsız çıkış yapılabilir.

Soru
20) Taşıtımı gümrük idaresine haber vermeden yurt dışına çıkarsam ne olur?
Cevap
Gümrük idaresi denetimine bırakmadan, taşıtsız olarak yurtdışına çıkış yapılması halinde taşıtın Türkiye’de kalma süresi işlemeye devam eder.

Soru
21) Taşıtımı gümrük deposuna en fazla ne kadar bırakabilirim.?
Cevap
Gümrük deposuna bırakılan taşıtlar, geçici bırakma dilekçesinde belirtildiği şekilde taşıtın teslim edildiği tarihten itibaren 1 (bir) ay kalabilir. Bu sürenin uzatılması için ilgili gümrük idaresine başvuru yapılabilir. Süresi içerisinde teslim alınmayan ya da süre uzatımı için başvuru yapılmayan taşıtlar için tasfiye hükümleri uygulanır.

Soru
22) Taşıtımı gümrüğe terk edebilir miyim?
Cevap
Taşıtınızı gümrüğe terk etmek istediğiniz takdirde, en yakın gümrük idaresine başvurularak taşıt gümrüğe terk edilebilir. Dilekçe verilmesi yeterlidir, herhangi bir ücret ödenmesi gerekmez. Ancak, yasal olarak takip edilen vergi ve cezalar varsa bunların ayrıca ödenmesi gerekir.

Soru
23) Taşıtımı Türkiye’de benden başka kimler kullanabilir.?
Cevap
Turistik kolaylıklardan faydalanılarak geçici olarak ithal edilen taşıt, Türkiye’de taşıtın sahibi ve bu kişinin ikamet yeri yurt dışında bulunan eşi, anne, baba ve çocukları tarafından ve araç sahibinin aracın içerisinde olmak şartıyla acil durumlarda 3.kişilerce de kullanılabilir.

Soru
24) Türkiye’ye götürdüğüm arabamı başkasına satabilir miyim.?
Cevap
Turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye’ye geçici olarak getirilen taşıt Türkiye’de yerleşik olsun ya da olmasın bir başkasına satılamaz, devredilemez, ödünç verilemez.

Soru
25) Türkiye’de 730 gün kaldıktan sonra arabamı yurt dışındaki eşime/oğluma/kızıma veya bir başkasına devretsem/satsam onlar Türkiye’ye götürebilir mi?
Cevap
Türkiye’de 730 gün kalan araç yurt dışında 185 gün kalmadığı takdirde araç sahibinin eşi, çocukları, veya bir başkası tarafından dahi vekaletle Türkiye’ye götürülemez. Taşıtın; tekrar Türkiye’ye vekaleten gelebilmesi için hem taşıtın, hem de getirenin en az 185 gün yurtdışında kalmış olması gerekmektedir. Yani arabayı üzerine alanın da son bir yıl içerisinde arabayı getirmeden önce 185 gün yurt dışında kalmış olması gerekmektedir.

Soru
26) Arabamın sigortasını yurt dışında ödemeyi unuttuğum takdirde ne yapmam lazım.?
Cevap
Aracın Türkiye’ye girişinde geçerli bir sigorta poliçesi ibrazı zorunludur. Taşıtın sigorta poliçesinin bulunmaması ya da Türkiye’de geçerli olmaması durumunda gümrük idaresine en yakın yerden sigorta poliçesi düzenlettirmek gerekmektedir.

Soru:
27) Taşıtımla Türkiye’ye giriş-çıkış yaparken pasaportuma mühür vurulması gerekiyor mu?
Cevap
Taşıtınızı yurt dışına çıkartırken veya gümrük deposuna bırakırken taşıtın bilgisayardaki giriş kaydı kapatılır ve pasaporttaki “taşıt vardır” kaşesi iptal edilir. Türkiye’ye yeniden girerken pasaportunuza ‚‘Taşıtı vardır‘ kaydı yapılır. Bunları yaptırmayı unutmayınız. Bu çok önemlidir. Memur unutsa bile siz unutmayınız. Bunlar için herhangi bir ücret alınmaz.

Soru
28) Araç, aracın mülkiyet sahibi dışında başka bir şahıs tarafından vekâleten getirilmesi durumunda nerelerden vekaletname alabilirim.?
Cevap
• Elçilik, konsolosluk veya noterlikçe onaylı vekâletnameler,
• Taşıtı getiren şahıs ile taşıtın mülkiyet sahibinin giriş gümrük idarelerinde hazır bulunmaları hâlinde, bu kişilerin kendi aralarında düzenleyecekleri ve gümrük idarelerince onaylanan vekâletname,
• Gerçek kişilerin kendi aralarında düzenleyerek ilgili ülkenin gümrük, belediye, emniyet ve mahkeme gibi resmi makamlarına onaylatılmış olan belgeler,
• Uluslararası Tur İttifakı (AİT) ve Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) üyesi ülkelerin otomobil kuruluşlarınca (ÖAMTC-ADAC-TCS vb.) düzenlenen belgeler,
• Otomobil firmaları ve diğer tüzel kişiliklere ait taşıtlar için firma sahibi veya yönetim kurulunun imza ve onayını içeren vekâletnameler,
• Kiralanmak suretiyle (rent a car) getirilen taşıtlar için kira sözleşmesi gibi belgeleri Vekâlet Belgesi olarak kabul edilir.

Soru
29) Taşıtımı Türkiye’ye götürürken hangi belgeler gerekmektedir.?
Cevap
Taşıtta bulunması gereken belgeler; Taşıtın mülkiyet belgesi (taşıt, giriş yapacak kişiye ait değil ise geçerli bir vekâletname veya kiralama sözleşmesi), taşıta ait Türkiye’de geçerli sigorta poliçesi, kişinin pasaportu (bazı yabancı ülkelere göre resmi hüviyet), yurtdışından emekliler için emekli olduğuna ilişkin konsolosluktan onaylanmış Türkçe tercümesi emekli olduğunu gösterir belgelerin ibrazı gerekir.

Soru
30) Taşıtımla Türkiye’de 730 gün kaldım. Bu süreyi geçirirsem ne kadar ceza öderim.?
Cevap
Kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için kanuni yurtta kalma süresinin bitimini takip eden 3 (üç) ayı aşmayan sürede yurtdışı edildiğinde veya gümrükçe onaylanan bir işlem veya kullanıma tabi tutulduğunda; 4458 sayılı Gümrük Kanunun 241/5-b maddesi uyarınca 6 kat usulsüzlük cezası,.(Bir ay için 120, -2 ay için 240, -3 ay için 360.-TL ceza verilir)

Soru
31) Taşıtımın Türkiye’de kalış süresini 3 aydan fazla süre ile geçirirsem ne kara ceza öderim.?
Cevap
Kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için kanuni yurtta kalma süresinin bitimini takip eden 3 (üç) ayı geçen sürede yurtdışı edildiğinde veya gümrükçe onaylanan bir işlem veya kullanıma tabi tutulduğunda; 4458 sayılı Gümrük Kanunun 238.maddesi uyarınca aracın gümrük vergileri tutarının ¼ (dörtte biri) oranında para cezası, Tahsil edilir.

Soru
32) Türkiye’de arabamla eski yasaya göre 180 gün (emekliler 360 gün) kaldım ve yurt dışına çıktım. Yurt dışında 185 gün kalmadan , bilmeyerek tekrar aynı arabayla Türkiye’ye gidersem ne olur.?
Cevap
Bu durumda arabanızı gümrük deposuna emanet ederek bulunduğunuz yerden bir araba kiralayabilir, otobüs veya başka bir vasıtayla yolunuza devam edebilirsiniz.

Son haftalarda okurlarımızdan en çok gelen sorulardan biri de yurtdışında yaşayan kişilerin araçlarını 2 yıl Türkiye’de tutabilmesi. Türkiye gümrük bölgesi dışında yerleşik kişilerin Türkiye’de kişisel kullanıma mahsus kara araçlarına geçici ithal izni konusunda yeni uygulama 13 Ekim’de resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Fakat bu konunun içeriği ve kapsamı hakkında vatandaşlarımızdan çok sorular geliyor. Biz de işin teferruatı hakkında biraz araştırma yaptık.
-Türkiye’ye kimler, hangi şartlarda araç çıkarabilir?
-Aracı kimler kullanabilir?
-Sigorta işlemi nasıl yapılacak?
-Emekli olmayan da bu hakdan yararlanabilecek mi?

İşte en çok sorduğunuz soruların cevapları
25 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 29 Eylül 2009 tarihli Bakanlar Kurulu kararının 20. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinin 3 numaralı alt bendinde geçen “bir yıl” ibaresi “iki yıl” olarak değiştirildi. Böylelikle yurtdışında ikamet eden ve yine yurtdışından emekli olan gurbetçilerimiz, yabancı plakalı araçlarını Türkiye’de hiçbir ücret ödemeden iki yıl bulundurma ve kullanma imkanına sahip oldular.
Bu hakdan kimler yararlanabilir?
13 Ekim 2015 tarihli ve 29501 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/8113 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına, 24 ay geçici ithalat izni verilmiştir. Böylece yurtdışından Türkiye’ye getirilen yabancı plakalı araçlar (yurtdışında yerleşik gerçek veya tüzel kişi adına kayıtlı veya ait olan), 2 yıla kadar Türkiye’de bulunabilmektedir.

Daha önce 6 ay süreyle Türkiye’ye giriş yapmış arabaların süresinin 24 aya uzatılması için gümrük idaresine başvurulması gerekiyor. Bu karar emeklilerin yanında diğer yurtdışında yerleşik Türk ve yabancı uyruklu kişileri kapsıyor. Sadece Türkiye’den emekli olanlar bu haktan yararlanamıyor.

Türkiye’ye araç götürebilme şartları:
23 Ocak 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Müsteşarlığının 1 Seri No’lu geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği gereğince turistik kolaylıklar kapsamında yurtdışından geçici olarak araç ithal edebilmek için Türkiye’ye giriş tarihinden geriye doğru 365 gün (son bir yıl) içinde yurtdışında en az altı aydan fazla bir süre (185 gün) ikamet edenler vatandaşlık durumlarına bakılmaksızın yurtdışında yabancı plakalı araçlarını Türkiye’ye getirebiliyor.

Bu kapsamda;
1-Sadece hususi kullanıma mahsus kara taşıtları getirilebilir.
2-Ticari araçlar getirilemez.
3-Bu kişilerin araçlarıyla birlikte Türkiye’de kalabilecekleri azami süre 720 güne (24 ay) çıkarılmıştır.
4-24 aylık süre, tek seferde kullanılabileceği gibi, parça parça da kullanılabilecektir. Ancak bu sürenin tamamının kullanılmasından sonra, yeniden Türkiye’ye araba getirilebilmesi için hem kişinin hem de arabanın, çıkış tarihinden itibaren en az 185 gün (6 ay) süreyle fiilen yurtdışında bulunması gerekir; giriş-çıkış yapılması yeterli olmaz.

Geçici İthalat İzni için Gerekli Belgeler:

Aracın yurtdışı mülkiyet belgesi:
Taşıtın kayıtlı olduğu ülkenin trafik, belediye veya diğer yetkili kuruluşlarınca verilen taşıtın kime ait olduğunu ve üzerinde motor, şase ve plaka numaraları ile diğer özelliklerini gösteren motorlu araç tescil belgesi veya bu şartları taşıyan belge. Araba, mülkiyet sahibi tarafından veya vekaleten getirilebilir; ancak lüks arabalar yurtdışından vekaleten getirilemez. Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen arabalar lüks sayılmaktadır.

Sigorta Poliçesi:
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen kişisel ve ticari kullanıma mahsus kara taşıtları için ilgili ülke tarafından düzenlenen ve “sigorta poliçesi” olarak kabul edilen Türkiye’de geçerli belgeyi, geçerli bir belgenin ibraz edilememesi hâlinde taşıtın girişi sırasında hudut girişlerinde zorunlu trafik sigortası olarak Türk veya yabancı reasürans kuruluşlarına düzenletilecek belge.
Kişinin Pasaportu:
Yurtdışından emekliler için ise emekli olduğuna ilişkin yetkili Konsoloslukca onaylı Türkçe belge. Bu belgelerin girişte veya daha sonra gümrük makamlarına ibraz edilmesi gerekmektedir.

Taşıtın çalınması durumu
Kişisel ve ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının yurtta kalma süresi içerisinde çalınması halinde, çalınma olayının emniyet veya jandarma birimlerince düzenlenecek belgelerin yanısıra, mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılığından alınacak belgeyle gümrük idaresine ispatı şartıyla taşıtın veya aksesuarlarının kayıtlardan düşümü istenilir. Çalındıktan sonra bulunan taşıtlar gümrük denetimine alınarak sahibine tebligat yapılır.

Taşıtın kaza yapması
Kaza durumu, ölümlü veya yaralanmalı kazalarda mahkeme kararı ya da Cumhuriyet Savcılığı yazısı, diğer hallerde ise ilgili emniyet, jandarma birimlerince düzenlenecek olay yeri tespit tutanağı veya yetkili sigorta şirketlerinin eksperlerince düzenlenecek ekspertiz raporlarıyla belgelendirilir. Hasara uğrayan taşıtın, yurtdışına çıkarılması veya gümrüğe terk edilmesi gerekmektedir.

Aracımı başkası kullanabilir mi?
Yurtdışından getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarının başkaları tarafından kullanımına genel olarak izin verilmeyecektir. Almanya’da yaşayan bir gurbetçinin aracını yakın bir akrabasına kullandırma şansı bulunmamaktadır. Aksi takdirde “geçici ithalat izninin ihlali” nedeniyle araç sahibi cezalandırılacaktır.

Ancak 29 Eylül 2009 tarihli Bakanlar Kurulu kararının 17. Maddesi 1. Fıkrasının (c) bendi uyarınca “Kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarının acil bir durum nedeniyle ve bu durum süresince araç sahibin de araçta bulunmak şartı ile” kullanılması mümkün olduğu belirtilmektedir. Ancak, bu kullanım sırasında izin hak sahibinin Türkiye Gümrük Bölgesinde bulunması şarttır.
Diğer taraftan, Türkiye’de bulunduğu sürece arabayı, sadece arabayı geçici ithal eden ilgili kişi ile bu kişinin yurtdışında yerleşik annesi, babası, eşi ve çocukları kullanabilir.

Geçici ithaline izin verilen arabanın, getiriliş amacı dışında kullanılması, kiralanması, ödünç verilmesi, izinsiz devredilmesi, satılması, hak sahibi (yurtdışında yerleşik anne, baba, eş ve çocuklar) olmayan kişilerce kullanılması, parçalarının izinsiz olarak değiştirilmesi, zamanında yurtdışına çıkarılmaması veya gümrük idaresine teslim edilmemesi durumunda, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerine ilave olarak, vergi kaybına ilişkin para cezası veya usulsüzlük cezası uygulanır ve geçici ithal izni iptal edilerek taşıt gümrük idaresince teslim alınır.

Taşıtı Türkiye’de bırakarak yurtdışına çıkabilir miyim?
Turistik kolaylıklardan istifade edilerek yurda getirilen taşıtların sahiplerinin taşıtsız olarak yurtdışına geçici olarak çıkmak istemeleri halinde, taşıtın herhangi bir gümrük idaresinin denetimine bırakılması gerekir. Ancak, gümrük idaresinin taşıtı muhafaza altına alacak yerinin bulunmaması halinde, aracın teslim edileceği tüzel kişiliğe sahip resmi veya özel kuruluşlardan taşıtın kendilerinde muhafaza edileceğine ve kullanılmayacağına ilişkin taahhütname alınmak suretiyle gümrük idaresinin denetim ve gözetimi altında uygun bulunacak yerlere konularak çıkışlarına izin verilir.
Taşıt sahibinin ölümü halinde Taşıt sahibinin ölümü halinde, mahkeme kararıyla tespit edilen varisleri tarafından araç yurtdışına çıkarılabilir.

Bu haber toplam 39859 defa okunmuştur

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
12 Yorum