Gümrükle ilgili haklarımızı bilelim

Gümrükle ilgili haklarımızı bilelim

Türkiye dışında en az 24 ay ikamet ettikten sonra yerleşim yerini kesin olarak Türkiye Gümrük Bölgesi'ne nakleden gerçek kişiler, ev eşyalarını gümrükten muaf bir şekilde getirebilirler

Cemil Baysal

BERN- Türkiye'ye kesin dönüş yapan veya tatil amaçlı giden vatandaşlarımız, en çok, "Türkiye'ye giderken ne gibi bedelsiz ithalat haklarım var" sorusunun cevabını arıyor. Bern Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Ali Deniz Emirlioğlu'nun katkılarıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yurtdışındaki Türkleri direkt ilgilendiren verilerini sizlerle paylaşıyoruz: Gümrük vergilerinden muaf olarak kullanılmış ev eşyası ithali iki yolla yapılabilir: Yerleşim yerini Türkiye'ye nakleden kişiler tarafından getirilen kullanılmış ev eşyası ve yerleşim yeri Türkiye dışında bulunan kişiler tarafından Türkiye'de satın alma veya kiralama suretiyle edindikleri konutta kullanılmak üzere getirilen kullanılmış ev eşyası.

Kimler ev eşyası ithal hakkından faydalanır?

Ev eşyası muafen yurda getirebilecekler şu şekilde: Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az 24 ay ikamet ettikten sonra yerleşim yerini kesin olarak Türkiye Gümrük Bölgesi'ne nakleden gerçek kişiler. Yurtdışındaki milli veya milletlerarası kadrolara sürekli görevli olarak atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri. Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle yerleşim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesi'ne kesin olarak nakleden gerçek kişiler. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin ölümü ile Türkiye'de yerleşik gerçek kişi mirasçıları. Murisin, Türkiye'ye son giriş tarihinden geriye doğru bakıldığında yurtta altı aydan fazla kalmamış olması gerekir. Türkiye'de 45 güne kadar olan kalışlar yurt dışında kalış süresinden sayılır. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında son on yıl içinde en az beş yıl ikamet etmiş olan gerçek kişiler için yerleşim yerine ilişkin bu süre şartı aranmaz.

Eşler ayrı ayrı yararlanabilir mi?

Hayır, söz konusu muafiyet aile ünitesine (anne, baba ve 18 yaşından küçük çocuklar) tanınmıştır. Eşlerin farklı ülkelerde bulunmaları halinde de aile ünitesi esası uygulanır. Taşınabilir alet ve cihazlar hariç olmak üzere, bir ticaret veya meslek icabı kullanılacak malzemelerin kullanılmış ev eşyası muafiyeti kapsamında serbest dolaşıma girişine izin verilmez. Eşyanın getirilme süresi Ev eşyasının kişilerin beraberinde veya gelişlerinden önce veya altı ay sonraki süre içerisinde getirilip serbest dolaşıma giriş beyanında bulunulması gerekir. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin ölümü ile Türkiye'de yerleşik gerçek kişi mirasçıları, ölene aidiyetinin ve namlarına gelenlere intikalinin kanaat verici resmi belgelerle ispatı şartıyla, ölen kişiye ait kullanılmış ev eşyasını veraset ilamı tarihinden itibaren 24 ay içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesi'ne getirerek serbest dolaşıma giriş beyanında bulunmaları gerekir.

Gerekli belgeler nelerdir?

Gümrük idarelerince kullanılmış ev eşyasının muafen ithaline izin verilebilmesi için, kullanılmış ev eşyası ithal etmek isteyen kişilerin kendisi veya eşi tarafından aşağıda belirtilen belgelerin ibraz edilmesi gerekir.  Türk vatandaşlığına geçiş hali hariç olmak üzere, pasaport veya NATO seyahat emri, Lasse-Passe gibi pasaport yerine geçen belgeler. Kullanılmış eşyalar Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bulunan gerçek kişiler, Türkiye Gümrük Bölgesinde edindikleri konutlarda kullanılmak üzere getirdikleri, kullanılmış ev eşyasını bir defaya mahsus olmak üzere gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokabilirler. Muafiyet, bir konut ve aynı kişi için bir defa ile sınırlıdır. Bu kapsamda muaf olarak eşya ithal edecek olan kişilere ilişkin temel şart, bu kişilerin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik olmaları olup, kişilerin uyruğu dikkate alınmamaktadır. Söz konusu kişilerin, Türkiye'ye son giriş tarihinden geriye doğru en az yirmi dört ay süre ile sürekli olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik olmaları gerekir.

Türkiye'ye son giriş tarihinden geriye doğru bir yılda yüz seksen beş güne kadar yurtta bulunmak süreklilik halini bozmaz. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında son on yıl içinde en az beş yıl ikamet eden gerçek kişiler için yerleşim yerlerine ilişkin bu süre şartı aranmaz. Bu kapsamda eşyaya muafiyet uygulanabilmesi için, eşyanın Türkiye'de kullanılacağı konuta sahip olunması veya konutun en az 2 yıl için kiralanmış olması gerekir. Bu koşulun karşılanmadığı durumlarda, ev eşyasının gümrük vergilerinden tam muafiyet suretiyle vergileri teminata bağlanarak geçici ithaline izin verilir. İşyerleri için muafiyete ilişkin şartlar Muafiyet hakkı sadece, Türkiye Gümrük Bölgesi'nde de benzer bir faaliyeti yürütmek amacıyla, ayrıldıkları ülkedeki faaliyetlerini kesin olarak sona erdiren iş yeri sahibine tanınır. Türkiye Gümrük Bölgesi'nde yerleşik bulunan bir işletme ile herhangi bir bağlantı kurma amaçlarına yönelik işletmeler için muafiyet uygulanmaz. 

Muafiyet hakkı sadece ayrıldıkları ülkede en az üç yıl süre ile aynı işte çalışan kişilere tanınır. Ayrıca, kazanç sağlama amacına yönelik olmayan faaliyetlerle uğraşan ve bu faaliyetini Türkiye Gümrük Bölgesi'ne nakleden tüzel kişiler tarafından serbest dolaşıma sokulan sermaye malları ve diğer malzemeye ilişkin muafiyet işlemleri de aynı kapsamda yürütülür. Bir serbest meslek veya benzeri bir faaliyetle uğraşan gerçek kişilere de, mesleklerini Türkiye Gümrük Bölgesinde de yürüteceklerini ispat etmeleri halinde bu muafiyet tanınır.

Hangi eşyalar muafiyet dışında?

Üretim veya hizmet endüstrisi makinesi olmayan, taşınabilir laboratuar veya dış yayın yapma birimleri gibi ulaşım araçları. Canlı hayvan, hayvan yemleri ile tohum ve fidanlar . Ham, yarı mamul veya mamul madde stokları ile akaryakıtlar. Eşyanın getirilme süresi ne kadardır? Söz konusu muafiyet, mücbir sebep veya beklenmeyen haller saklı kalmak kaydıyla, işletmenin nakledildiği ülkedeki faaliyetlerini sona erdirdiği tarihten itibaren 12 ay içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesi'ne getirilen eşya ve malzeme için uygulanır.

Gerekli belgeler neler?

Türkiye Gümrük Bölgesi'nde de benzer bir faaliyeti yürütmek amacıyla, ayrıldıkları ülkedeki faaliyetlerini kesin olarak sona erdiren iş yeri sahibi tarafından, işyeri faaliyetleri devam ederken veya sona erdirildikten sonra aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte gümrük idaresine müracaat edilmesi gerekmektedir: Yurtdışından temin edilerek dış temsilciliklerimizce tercümeleri onaylanmış belgeler: Ekonomik faaliyetin sona erdirildiğine dair ilgili ülke resmi makamlarından alınacak belge.  İşletmenin son üç yıllık kazancı ve ödenen vergilere ilişkin belgeler. Serbest dolaşıma girişi istenilen makine ve sair eşyanın varsa faturaları ve işyeri demirbaş kayıtlarına ilişkin belgeler. Yerleşim yerinin nakledildiğine ilişkin dış temsilciliklerimizden alınacak ikamet nakil belgesi. Serbest dolaşıma girişi istenilen malların marka, model, seri numarası ve kullanım amaçlarına ilişkin ayrıntılı olarak düzenlenmiş liste. Türkiye'den temin edilecek belgeler ise işyeri açma izin belgesi, mahalli esnaf, sanatkâr, ticaret veya sanayi odasına kayıt belgesi..

Bu haber toplam 14297 defa okunmuştur

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.