EĞİTİMİN ÖNEMİ

Eğitim bireylerin kültürleşme ve vatandaş olma süreçlerinin en önemli aracı olduğu gibi, günümüz toplumlarında çağdaşlık düzeyinin en önemli göstergesidir. İlmi yitik malı olarak kabul eden ve bunun için Çin’e gitmesi gerekirse, gidilmesi öğütlenen bir medeniyetinmensubu olarak da eğitim bizlerin en çok önem verdiği konuların başında gelmektedir. 

Ülkemiz son dönemde eğitim alanında pek çok atılım yapmıştır. Derslik, spor salonu, laboratuvar gibi binalarla eğitim ortamlarının kalitesini yükseltmekte; öğretim programları, ders kitap ve materyalleri ve pek çok yeni eğitim-öğretim projeleri ile çağın gereklerine uygun eğitim hizmeti sunmakta; her yıl en yüksek personel alımını eğitim alanında yapmakta ve bütçede eğitime en yüksek payı ayırmaktadır. Bütün bunların sonucu olarak uluslararası düzeyde gelişmiş ülkelerin olduğu eğitim liginde artık yerini almaktadır. Açıklanan son PISA sınav sonuçları özellikle ülkemizdeki yatırımların eğitim alanında karşılık bulduğunu bizlere göstermektedir. 

Her ne kadar, ülkelerin önde gelen eğitim kurumlarında öğrenim gören çocuklarımıza İsviçre ve Avrupa’nın diğer ülkelerindeki ziyaretlerimde karşılaşsamve bundan büyük gurur duysam da, ne yazık ki yurtdışında okuyan vatandaşlarımızın eğitim konusunda arzu ettiğimiz noktada olmadıklarını görmekteyim. 

Birinci nesil vatandaşlarımız Avrupa’ya yetişmiş insan ve iş gücü sağlamak üzere geldiler, o yüzden kendilerinin eğitimi ile ilgili olarak (biraz da burada geçici oldukları ve geri dönecekleri düşüncesiyle) pek fazla girişimde bulunmadılar. Ancak, kendilerinden sonra gelen ikinci ve özellikle üçüncü neslin de eğitim açısından yaşadıkları ülkelerde akranlarına göre akademik okullara yerleşmede ve ders başarısı açısından olması gereken yerlerde olmadıklarını görmekteyiz. 

Bunun nedenlerine ilişkin ülkemizde ve yurt dışında yapılan çalışmalarda, öğrencilerin dil konusunda yetersizlikleri olduğu, ailelerin eğitime yeterince önem vermediği ve çocuklarının bir an önce iş hayatına atılmasını tercih ettikleri, çocukların eğitim açısından yeterince rehberlik hizmeti alamadıkları ve farklı alternatiflere ulaşmakta zorlandıkları görülmektedir. 

Eğitim Müşavirliğimiz kanalıyla, insanımıza eğitim alanında destek olabilmek amacıyla İsviçre’de bulunan öğretmenlerimiz kanalıyla çocuklarımıza eğitim rehberliği hizmeti sağlamakta; açık ortaokul, açık lise, açık üniversite ve  YÖS sınav hizmeti ile vatandaşlarımıza eğitimde alternatif sunmaktayız. 

Unutulmamalıdır ki, toplumların eğitim düzeyi arttıkça sesleri daha gür çıkar, kişiler daha iyi bir eğitim ile kendilerini daha iyi ifade eder ve haklarını daha etkili arar. Bugünün yetişkinleri olarak bizlerin görevi bizden sonra gelecek olan nesle daha iyi eğitim almaları için yol göstermek ve her türlü desteği sağlamaktır.

Bu yazı toplam 16267 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Yazılar